Hyperaktivní močový měchýř

Ovlivňuje významně život pacienta

Co je OAB?

Hyperaktivní močový měchýř je stav charakterizovaný urgencí (urgentní potřebou močit), polakisurií (močení mnohokrát za den) a v mnoha případech inkontinencí (unikáním moči). Močová inkontinence je způsobena mimovolným stahováním detrusorového svalu během naplňování měchýře.

Mnoho celosvětových studií ukazuje, že 16 – 17% populace po čtyřicítce vykazuje symptom hyperaktivního močového měchýře. OAB a inkontinence mají významný dopad na život pacienta, vedou k pocitům deprese, nízkému sebevědomí, omezení společenské interakce a utlumení fyzických aktivit.

Co způsobuje OAB?

Příčina hyperaktivity močového měchýře není známa. Někteří lékařští odborníci považují tuto chorobu za idiopatickou, tedy  vznikající samovolně nebo z nejasných, či neznámých příčin.

Léčení OAB

Váš praktický lékař vás může poslat ke specialistům vyškoleným v léčbě OAB, jako je urolog nebo urogynekolog. Léčba hyperaktivního močového měchýře zahrnuje behaviorální terapii (např. redukce příjmu tekutin nebo trénink ovládání močového měchýře), farmakoterapii (anticholinergní léky), terapii botulinum toxinem typu A a nervové stimulace.