Neurogenní hyperaktivita detrusoru

Multidisciplinární léčebný přístup

Močový měchýř normálně ukládá moč při nízkém tlaku. Když je plný, tlak v močové trubici klesne, sval svěrače u výstupu močového měchýře se uvolní a sval vypuzovače se stáhne, aby se uvolnila moč. Tento proces a řada souvisejících svalových stahů a uvolnění je regulován nervovým systémem. U zdravého jedince posílá mozek močovému měchýři pokyny ke spuštění nebo zastavení močení.

Močová inkontinence způsobená hyperaktivitou detrusoru související s neurologickým stavem, jako je roztroušená skleróza (MS - z anglického multiple sclerosis) nebo poranění míchy (SCI – z anglického spinal cord injury) je výsledkem neefektivní komunikace mezi míchou a močovým měchýřem. Lidem s MS se to stává proto, že u nich dochází k postupnému poškození míchy, zatímco lidé s SCI mají nevratné poškození nervů, které způsobí, že mícha a močový měchýř spolu nemohou efektivně komunikovat. Výsledkem je mimovolná kontrakce svalu močového měchýře, rostoucí tlak v měchýři a klesající objem moči, kterou může měchýř udržet, takže u jedince dochází často a neočekávaně k úniku moči.

Léčení NDO

Multidisciplinární léčebný přístup může pomoci pacientům trpícím MS nebo SCI s močovou inkontinencí způsobenou neurologickou hyperaktivitou detrusoru (NDO - z anglického neurological detrusor overactivity). Na péči o tyto pacienty se mohou podílet lékaři různých medicínských specializací, často včetně neurologů, kteří zvládají související poškození nebo degeneraci nervů, a urologů, kteří zvládají výslednou močovou inkontinenci.