Spasticita

Téměř vždy jde o celoživotní onemocnění

Co je to spasticita? 

Spasticita se objevuje jako výsledek poranění nebo poškození mozku nebo míchy.  Mozek a míchu souhrnně nazýváme centrálním nervovým systémem. K poškození centrálního nervového systému může dojít mnoha způsoby.
Tyto způsoby zahrnují mrtvici, poranění mozku, mozkovou obrnu, roztroušenou sklerózu a poranění míchy.
Poškození centrálního nervového systému často vede k celé řadě fyzických (jakož i intelektuálních a emočních) příznaků. Tyto fyzické příznaky zahrnují slabost nebo ochrnutí, ztrátu ovládání jemné motoriky a svalové křeče nebo napětí. Právě svalové křeče a napětí ve svalech obvykle nazýváme spasticitou.

Jaké jsou příznaky?

Spasticita může lidi velmi ovlivnit. Například velké svalové napětí v nohou může způsobovat problémy při chůzi, obvykle vedoucí pacienta k chození na špičkách nebo vnější části chodidel, což má za následek špatnou rovnováhu, časté pády, tlak na kyčle a kolena a nadměrné (a drahé) opotřebovávání obuvi.
Napětí v kyčlích může též způsobovat problémy při chůzi, hygieně intimních partií, používání záchodu nebo při oblékání. Napětí v pažích a rukou může vést k problémům při rozevírání prstů, pohybu loktů a zápěstí. To má za následek problémy s funkcí ruky i paže a často i s hygienou.
Svalové křeče mohou být bolestivé, mohou vadit při sezení na židli nebo i při ležení v posteli a mohou velmi ztěžovat změny místa, či polohy (a pohyb obecně). Je též běžné, že pacient pociťuje zvýšenou únavu kvůli většímu množství energie, kterou vyžadují zúčastněné svaly k provedení požadovaného pohybu.

Jak dlouho spasticita trvá?

Spasticita je téměř vždy celoživotním onemocněním. U mnoha lidí se křeče během let postupně zhoršují, což zvětšuje problémy s bolestí, pohodlím a přesuny.
U mnoha lidí se křeče během let postupně zhoršují, což zvětšuje problémy s bolestí, pohodlím a pohybem.
Trvá-li delší dobu, může svalové napětí vést k permanentnímu zkrácení svalů a dokonce k takovému přeformování kloubů, že pacient nemůže nadále kloubem hýbat. To se nazývá ‚kontrakturou‘. Jakmile se kontraktura jednou objeví, léčení může být velmi obtížné a může často vyžadovat chirurgický zákrok, a to i k dosažení jen částečné nápravy.