Strabizmus

Vada, kdy oči nehledí rovnoběžně

Co je strabismus?

Strabismus (často nazývaný šilháním nebo šilhavostí) je vada, kdy obě oči, buď trvale, nebo příležitostně, nehledí rovnoběžně, i když se dívají na tentýž objekt.

Existuje několik typů strabismů, které zahrnují: rozbíhavou deviaci oka nebo očí (exotropii), sbíhavou deviaci očí (esotropii), deviaci oka směrem vzhůru (hypertrofii) a deviaci oka směrem dolů (hypotrofii). Stupeň deviace očí může být mírný nebo závažný.

Jaká je příčina strabismu?

Je řada příčin strabismu, mezi které patří nerovnováha mezi silou tahu svalů ovládajících pozici očí, nebo zhoršené vidění jednoho oka. To většinou postihuje malé děti a děti/adolescenty, ale i dospělí mohou prodělat tento stav po traumatu, neurologickém onemocnění, kardiovaskulární chorobě nebo endokrinopatii (onemocnění žláz s vnitřní sekrecí).

Infantilní esotropie se objevuje u dětí před šestým měsícem věku a často se vyskytuje v důsledku rodinné dispozice. Akomodativní esotropie se objevuje mezi šestým měsícem a sedmým rokem a nerovnoběžnost pohledu očí je výsledkem toho, jak se oči pohybují při zaostřování na blízké, nebo vzdálené objekty.

Intermitentní exotropie se začíná objevovat po šestém měsíci věku a je výsledkem snahy zaostřit na vzdálené objekty, nebo se projeví, když je dítě unavené, či nemocné.

Při paralytickém strabismu je paralyzován jeden nebo více svalů ovládajících pohyb oka. K tomu obvykle dochází kvůli nervovému přerušení způsobenému nějakým virovým onemocněním, poraněním mozku nebo nádorem, který tlačí na nervy.

Jaké jsou příznaky strabismu?

Některé příznaky vážnějších forem strabismu jsou jasně patrné, ale u mírnějších forem mohou rodiče někdy zaznamenat potíže, protože dítě buď mhouří, nebo si zakrývá jedno oko. Jedinci se strabismem mohou mít také dvojí vidění, pociťovat zhoršení, nebo utrpět i trvalou ztrátu zraku, pokud nedojde k léčení.