Chronická migréna

Polovinu měsíce žít s vysilujícími bolestmi hlavy

Co je chronická migréna?

Chronická migréna je definována jako bolest hlavy vyskytující se 15 nebo více dní v měsíci více než 4 hodiny za den. Alespoň 8 dní z toho musí jít o migrénu a tento stav musí trvat alespoň tři po sobě jdoucí měsíce. Podle této definice lidé s chronickou migrénou tak tráví polovinu měsíce s vysilujícími bolestmi hlavy.

Podle závěrů publikace, která shrnuje globální rozšíření chronické migrény, jí trpí přibližně 1% populace, většinou ženy. Jen 20% lidí však dostane přesnou diagnózu svého onemocnění.

Lidé s chronickou migrénou pociťují větší dopad onemocnění na své životy než lidé s méně častým výskytem migrén. Během tříměsíčního období je u lidí s chronickou migrénou větší pravděpodobnost zameškat 5 nebo více dní v zaměstnání, ve škole, v domácnosti nebo při rodinných aktivitách, než je tomu u lidí s migrénou občasnou.