Sítnice

Diabetický makulární edém (DME)

Diabetické oční onemocnění (retinopatie) může poškodit malé krevní cévy oka. Tekutina unikající z těchto cév může způsobit otok centrální části sítnice (makuly). Jde o diabetický makulární edém (DME). Makulární edém je nejrozšířenější příčinou ztráty zraku u lidí s diabetem.