Glaukom

Hlavní příčina slepoty (oslepnutí)

Co je glaukom?

Glaukom je onemocnění obvykle charakterizované zvýšením nitroočního tlaku. To může po čase vést k poškození očního nervu, ztrátě periferního neboli postranního vidění a pokud nedojde k léčení,  až k oslepnutí. Čím větší je nitrooční tlak, tím větší je pravděpodobnost poškození očního nervu. Bohužel tyto projevy nejsou vždy pozorovatelné, a proto je glaukom hlavní příčinou oslepnutí, zvláště u starších lidí. Proto je důležité absolvovat pravidelná oční vyšetření.

Co způsobuje glaukom?

Je mnoho faktorů, vedoucích ke glaukomu, které působí společně. Zvýšený nitrooční tlak vzniká při abnormální cirkulaci čiré tekutiny nazvané komorová voda (aqueous humor). Komorová voda se průběžně tvoří uvnitř oka a stále se z oka odvádí. Když dojde k nadprodukci komorové vody, nebo k jejímu nedostatečnému odtoku, tlak uvnitř oka roste a může dojít k poškození očního nervu. 

Nedávno se ukázalo, že možným faktorem majícím na svědomí glaukom je cirkulace krve v oblasti  očního nervu.  Přestože neznáme způsob, jak glaukom vyléčit, ani jak mu předcházet, jeho včasná detekce a léčba vedou k lepším výsledkům. Pokud máte glaukom, promluvte se svým očním lékařem o možné léčbě.