Oblasti léčby

Inovativní léčba, prostředky a procedury.

Spolu s lékaři, jimž poskytujeme služby, se snažíme rozumět individuálním potřebám pacientů a naplňovat jejich snahu žít plnohodnotný život, realizovat se a plně si užívat všeho, co svět nabízí.

Portfolio společnosti Allergan zahrnuje některé z velmi inovativních léků, prostředků a procedur. Lékaři a jejich pacienti využívají naše produkty v mnoha specializovaných oblastech k pokrytí nejrůznějších potřeb.

Oční onemocnění jako glaukom a syndrom suchého oka mají dopad na kvalitu vidění miliónů lidí každý rok. Neurologické poruchy (jako cervikální dystonie) narušují fungování jedince , který může trpět až chronickou bolestí, což velmi omezuje jeho běžný život. Chronický stav nazývaný hyperhidróza (nadměrné pocení) je onemocnění, které je náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Mnohé naše produkty a prostředky se zaměřují na tyto a obdobné obtíže – některé z produktů jsou dobře známé a rozšířené, jiné vzácně používané mimo jiné i kvůli špatné diagnóze z důvodu nedostatečného povědomí. Všechny tyto obtíže však ohrožují kvalitu života pacientů a představují výzvu pro jejich překonání a léčbu.

Od svých terapeutických počátků se Allergan vyvinul v lídra, který vychází vstříc individuálním potřebám pacientů v oblastech estetiky tváře a prsou. Portfolio Allerganu poskytuje oborově nejkomplexnější, vědecky podloženou nabídku estetických produktů. Každý pacient, který požaduje omlazení a obrodu, tak činí z velmi osobních důvodů s individuálními cíli léčby. V našem portfoliu si pacienti mohou vybrat dermální výplně pro „vyplnění“ vrásek, „zakulacení“ malých partií, jako jsou rty či „navrácení plnosti“ větších partií, jako jsou tváře.