Veřejně přístupná odborně informační služba (VPOIS)

Informace pro odborníky ve zdravotnictví a pro pacienty

Název přípravku Účinná látka SPC Příbalová informace
Estetická medicína
Belkyra 10 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK KYSELINA DEOXYCHOLOVÁ (ACIDUM DEOXYCHOLICUM) PDF PDF
Botox BOTULOTOXIN TYP A (BOTULINI TOXINUM TYPUS A) PDF PDF
Juvéderm HYDRATE TM zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm ULTRA 2 zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm ULTRA 3 zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm ULTRA 4 zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm ULTRA SMILE zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm VOLBELLA zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm VOLIFT Retouch zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm VOLIFT with Lidocaine zdravotnický prostředek PDF
Juvéderm VOLUMA with Lidocaine zdravotnický prostředek PDF
Vistabel BOTULOTOXIN TYP A (BOTULINI TOXINUM TYPUS A) PDF PDF
Gastroenterologie
Panzytrat 10 000 PANKREATIN (PANCREATINUM), PROTEASA (PROTEASUM), AMYLASA (AMYLASUM) PDF PDF
Panzytrat 25 000 PANKREATIN (PANCREATINUM), PROTEASA (PROTEASUM), AMYLASA (AMYLASUM) PDF PDF
Pylera 140 MG/125 MG/125 MG TVRDÉ TOBOLKY METRONIDAZOL (METRONIDAZOLUM), TETRACYKLIN-HYDROCHLORID (TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM), ZÁSADITÝ CITRONAN DRASELNO-BISMUTITÝ MONOHYD (KALII BISMUTHI SUBCITRAS MONOHYDRICUS) PDF PDF
Neurologie
Botox BOTULOTOXIN TYP A (BOTULINI TOXINUM TYPUS A) PDF PDF
Oftalmologie
Alphagan BRIMONIDIN-TARTARÁT (BRIMONIDINI TARTRAS) PDF PDF
Cellufluid SODNÁ SŮL KARMELOSY (CARMELLOSUM NATRICUM) PDF PDF
Combigan BRIMONIDIN-TARTARÁT (BRIMONIDINI TARTRAS), TIMOLOL-MALEINÁT (TIMOLOLI MALEAS) PDF PDF
Efflumidex FLUORMETHOLON (FLUOROMETHOLONUM) PDF PDF
Ganfort 1x 3 ML TIMOLOL-MALEINÁT (TIMOLOLI MALEAS), BIMATOPROST (BIMATOPROSTUM) PDF PDF
Ganfort 3x 3ML TIMOLOL-MALEINÁT (TIMOLOLI MALEAS), BIMATOPROST (BIMATOPROSTUM) PDF PDF
Lumigan 1x 3 ML BIMATOPROST (BIMATOPROSTUM) PDF PDF
Lumigan 3x 3ML BIMATOPROST (BIMATOPROSTUM) PDF PDF
Optive zdravotnický prostředek PDF
Optive Fusion zdravotnický prostředek PDF
Optive Plus zdravotnický prostředek PDF
Optive UD zdravotnický prostředek PDF
Ozurdex DEXAMETHASON (DEXAMETHASONUM) PDF PDF
Purivist EPINASTIN-HYDROCHLORID (EPINASTINI HYDROCHLORIDUM) PDF PDF
Refresh zdravotnický prostředek PDF
Vistagan Liquifilm 0,5% LEVOBUNOLOL-HYDROCHLORID (LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM) PDF PDF
Kontakty

Hlášení nežádoucích účinků:
Tel: +420 800 188 818, +420 720 032 488
Email: safety.czech-republic@allergan.com

Otázky odborníků ve zdravotnictví a pacientů:
Email: medinfo.czech-republic@allergan.com