Bezpečnost léků

Pozornost věnovaná bezpečnosti léků

Allergan se zaměřuje na bezpečnost léků a provádí důkladný bezpečnostní monitoring a vyhodnocení napříč všemi stádii životního cyklu svých produktů.

Zavázali jsme se k bezpečnému a efektivnímu užívání svých produktů a zveřejňujeme rizika/ výhody produktů.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek nebo máte stížnost na některý z produktů, prosím, kontaktujte bezplatnou telefonní linku: +420 800 18 88 18.