Ochrana osobních údajů

GDPR: prohlášení o ochraně osobních údajů na webu


Dodatečná oznámení ohledně soukromí si prohlédněte na allergan.com/privacy

Datum účinnosti: 25. května 2018

Jaká je oblast působnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na weby, mobilní aplikace a digitální služby, na něž toto prohlášení odkazuje nebo kde je zveřejněno. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o tom, jaké osobní údaje může společnost Allergan plc, včetně našich přidružených subjektů (souhrnně označováno jako „Allergan“, „my“ nebo „náš“) o vás shromažďovat, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům vaše osobní údaje používáme, komu je můžeme poskytnout a jaká práva můžete mít na omezení toho, jak vaše osobní údaje používáme. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme weby, mobilní aplikace a digitální služby, na něž toto prohlášení odkazuje nebo kde je zveřejněno, označovat souhrnně jako „weby“.

Jaké osobní údaje o vás můžeme shromažďovat?

Prostřednictvím našich webů odkazujících na toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, které vás neidentifikují přímo jménem (např. IP adresu) nebo neobsahují vaše kontaktní údaje, ale mohou sloužit k identifikaci přístupu na náš web z určitého počítače nebo zařízení a v kombinaci s určitými další údaji mohou sloužit k vaší identifikaci. Tyto osobní údaje přijímáme prostřednictvím vašich interakcí na našich webech.

Osobní údaje, které o vás zpracováváme prostřednictvím našich webů odkazujících na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, mohou zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 • demografické údaje,
 • online identifikátory,
 • IP adresa,
 • údaje z našich souborů cookie,
 • soubory cookie třetích stran,
 • používání a využívání sociálních médií.

V případech, kdy o vás shromažďujeme přímo identifikovatelné osobní údaje, vám následující oznámení o ochraně osobních údajů poskytnou dodatečné informace o tom, co můžeme shromažďovat, jak údaje budeme shromažďovat, pro jaké účely je budeme shromažďovat, komu je můžeme poskytnout a jaká práva můžete mít na omezení toho, jak vaše údaje používáme. Klikněte na následující oznámení o ochraně osobních údajů, která se vztahují na vaše interakce s námi:

https://www.allergan.com/gdpr .

Jak budeme vaše osobní údaje používat?

Zpracování vašich osobních údajů znamená, že můžeme vaše osobní údaje zaznamenávat, organizovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat nebo měnit, získávat, konzultovat, používat, poskytovat předáním, šířit nebo jinak dávat k dispozici, sjednocovat nebo kombinovat, omezovat, mazat nebo ničit.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

 • pro účely dodržování předpisů naší společností a účely bezpečnosti sítí,
 • autorizace, udělování, správa, sledování a ukončování přístupu k systémům, zařízením, záznamům, majetku a infrastruktury nebo jejich používání,
 • sledování vašich interakcí s námi,
 • audit našich programů a služeb pro účely kontroly dodržování předpisů,
 • pokud máme zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat,
 • statistické analýzy, včetně analytiky prováděné našimi dodavateli,
 • správa webů,
 • marketingové aktivity, včetně sledování souborů třetích stran a vytváření profilu založeného na zájmech a vztahujícího se na vaše interakce s námi nebo s jinými.

U veškerých dalších účelů, u nichž máme povinnost vás informovat a získat váš souhlas, včetně účelů vyžadovaných místními zákony, získáme váš souhlas před zpracováním vašich osobních údajů k těmto účelům.

Co je naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů?

Mezi příslušné právní základy zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené konkrétní účely patří následující:

 • Na základě vašeho souhlasu: V některých případech vás můžeme požádat o souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete nám souhlas poskytnout, můžete jej později odvolat (neboli výslovně projevit nesouhlas), a to tak, že nás kontaktujete způsobem uvedeným v části „jak nás kontaktovat“ níže. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na žádné zpracování vašich osobních údajů, ke kterému již došlo. V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, vám poskytneme podrobnější informace při získávání vašeho souhlasu.
 • Dodržování příslušných zákonů nebo plnění smlouvy: Za určitých okolností budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi příslušný zákon/předpis nebo abychom splnili své povinnosti plynoucí ze smlouvy, která se na vás vztahuje. V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje, abychom splnili svou zákonnou povinnost, pravděpodobně nebudete moci vznést námitku s touto činností zpracování, ale budete mít obvykle právo na přístup k těmto údajům nebo na jejich kontrolu, pokud by to nebránilo plnění našich zákonných povinností. Pokud zpracováváme údaje, abychom splnili své smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy, jíž jste stranou, je možné, že proto takovémuto zpracování nebudete moci vznést námitku, případně pokud se rozhodnete projevit výslovný nesouhlas nebo vznést námitku proti zpracování, může to mít dopad na naši schopnost plnit smluvní povinnost, jež vám svědčí.
 • Náš oprávněný zájem: Náš oprávněný zájem:

Soubory cookie a podobné technologie, které shromažďují osobní údaje

Webové signály

Naše weby mohou používat technologii známou jako webové signály, která umožňuje shromažďování informací z webového protokolu. Webový signál je malý kousek grafiky na webové stránce nebo v e-mailové zprávě, který slouží ke sledování zobrazených stránek nebo otevřených zpráv. Když navštívíte některý z našich webů, počítač, na kterém je náš web hostován (nazývaný „webový server“), shromažďuje informace z webového protokolu.

Na určitých webových stránkách nebo v e-mailech, které vám zasíláme, můžeme používat technologii zvanou „webový signál“ (označovanou také jako „značka zpracování dat“ nebo „technologie průhledného GIF“). Pomocí webových signálů můžeme určovat, které z námi zasílaných e-mailů byly otevřeny a zda bylo na zprávu reagováno. Webové signály rovněž pomáhají analyzovat efektivitu webů měřením počtu návštěvníků webu nebo počtu kliknutí na klíčové prvky webu.

Soubory cookie

Tento web může používá technologii zvanou „cookie“. Cookie je malý datový soubor, který může web umístit na pevný disk vašeho počítače, kde jsou uchovávány soubory internetového prohlížeče. Soubor cookie vás šetří nutnosti znovu zadávat určité údaje v některých oblastech přístupných po registraci, protože soubory cookie umožňují webu si „pamatovat“ údaje, které návštěvník v minulosti zadal. Soubor cookie také umožňuje, aby vám byly poskytovány informace s určitým obsahem, a sleduje, jak jsou používány různé části webu. Soubory cookie můžeme na váš počítač ukládat my i třetí osoby, s nimiž jsme ve smluvním vztahu, například služby webové analytiky a síťové reklamní služby. Ve většině internetových prohlížečů nebo jiném software můžete změnit nastavení prohlížeče, aby odstranil soubory cookie z pevného disku počítače, blokoval všechny soubory cookie nebo před uložením souboru cookie zobrazil varování. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech ke svému prohlížeči. Pokud odmítnete soubory cookie, může být omezena funkčnost webu a je možné, že nebudete moci využívat většinu jeho funkcí.

Do Not Track

Sledování vaší online aktivity můžete zabránit různými způsoby. Jedním z nich je nastavit prohlížeč tak, aby weby, které navštěvujete, upozorňoval, že nechcete, aby o vás sbíraly určité informace. To se označuje jako signál Do Not Track (Nesledovat; dále jen „DNT“). Aktuálně naše weby a webové materiály na tyto signály webových prohlížečů nereagují. V současné době neexistuje žádný univerzálně přijímaný standard, co by společnost měla při detekci signálu DNT dělat

Google Analytics

Služba Google Analytics může sloužit ke zlepšování našeho webu a k určení, jaké části webu jsou používány. Google Analytics pomocí technických nástrojů, jako jsou vlastní soubory cookie a od JavaScriptu, shromažďují informace o návštěvnících. Služba Google Analytics sleduje návštěvníky webu, kteří mají povolen JavaScript. Google Analytics anonymně sleduje, jak návštěvníci interagují s webem, a to včetně toho, odkud přišli a co na webu dělali. Google Analytics shromažďuje od uživatelů výše uvedené informace.

Tyto informace slouží ke správě a aktualizacím webu a k vyhodnocení toho, zda návštěvníci webu odpovídají očekávanému demografickému složení, a určení, jak se klíčoví návštěvníci na webu pohybují.

 1. Možnost vyslovení nesouhlasu:

  Google Analytics nabízí návštěvníkům webu, kteří nechtějí, aby byly jejich údaje shromažďovány, možnost vyslovení nesouhlasu. Další informace o této možnost naleznete zde:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 2. Používání údajů společností Google:

  Společnost Google a jí plně vlastněné dceřiné společnosti mohou uchovávat a používat informace shromážděné při vašem používání služby Google Analytics v rámci poskytování a sdílení těchto informací, a to na základě podmínek jejích zásad ochrany osobních údajů (k dispozici na http://www.google.com/privacy.html nebo jiné aktuálně platné adrese URL poskytnuté společností Google).

Moduly plug-in pro sociální média

Naše weby mohou používat moduly plug-in pro sociální média, které vám umožňují snadno sdílet informace s ostatními. Když navštívíte naše weby, provozovatel modulu plug-in pro sociální média, který je umístěn na našem webu, může na váš počítač uložit soubor cookie, který mu umožňuje rozpoznat na webu osoby, které naše weby již dříve navštívily. Pokud jste se při prohlížení našeho webu v minulosti přihlásili k webu sociálního média, moduly plug-in pro sociální média mohou umožnit, aby weby sociálních médií o vás obdržely přímo identifikovatelný údaj, který ukazuje, že jste navštívili náš web. Modul plug-in pro sociální média může tyto informace shromažďovat u návštěvníků, kteří se přihlásili k sociálním sítím, bez ohledu na to, zda interagovali konkrétně s tímto modulem plug-in na našem webu. Moduly plugin pro sociální média rovněž umožňují webům sociálních médií sdílet informace o vašich aktivitách na našem webu s dalšími uživateli jejich webu sociálních médií. Společnost Allergan nemá kontrolu nad žádným obsahem z modulů plug-in pro sociální média. Další informace o modulech plug-in pro sociální média z webů sociálních médií naleznete v prohlášení o ochraně soukromí a sdílení údajů příslušných webů.

Osobní údaje dětí

Tento web není zamýšlen ani určen osobám mladším 16 let. Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje žádné osoby mladší 16 let.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Pro ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou, zpřístupněním a zničením používáme standardní administrativní, technické a fyzické záruky. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na ty zaměstnance a třetím osoby, které jednají v našem zastoupení a které mají pro takovýto přístup oprávněnou obchodní potřebu. Vaše osobní údaje předáme pouze třetím osobám jednajícím v našem zastoupení, pokud obdržíme písemné ujištění, že vaše osobní údaje budou chráněny způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a našimi zásadami a postupy pro ochranu soukromí a osobních údajů.

Komu a kdy zpřístupníme nebo poskytneme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytneme nebo zpřístupníme následujícím subjektům:

 • Našim globálním přidruženým subjektům, jak je uvedeno níže.
 • Našim třetím osobám, které pro nás na základě smlouvy poskytují služby, aby mohly provádět činnosti nebo funkce týkající se účelů zpracování s ohledem na vaše osobní údaje popsané výše. Pokud tak učiníme, požadujeme, aby tyto třetí osoby, které pro nás pracují, chránily důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů, které jim poskytujeme. Není-li jinak konkrétně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, tyto třetí osoby jsou povinny se smluvně zavázat, že nebudou vaše osobní údaje používat ani zpřístupňovat pro žádné jiné účely, než je nezbytné k tomu, aby nám poskytovaly služby, prováděly za nás služby nebo aby dodržely příslušné zákony nebo předpisy.
 • Subjektům veřejné správy, auditorům a orgánům. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit státním orgánům, úřadům a auditorům v reakci na oprávněné žádosti o informace, nebo jak to jinak vyžadují zákony, předpisy či oborové dokumenty.
 • Potenciálním nebo skutečným externím kupujícím. Pokud se rozhodneme svůj podnik reorganizovat nebo zcizit prodejem, fúzí nebo akvizicí, můžeme vaše osobní údaje poskytnout skutečným nebo potenciálním kupujícím. Budeme požadovat, aby všichni tito kupující zacházeli s vašimi osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Jak předáváme vaše osobní údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje můžeme předat našim jiným globálním přidruženým subjektům. Názvy a kontaktní údaje přidružených subjektů společnosti Allergan naleznete na https://www.allergan.com/home. Kromě toho mohou tyto přidružené subjekty předat vaše osobní našim jiným globálním přidruženým subjektům. Některé z našich přidružených subjektů a jejich databáze se mohou nacházet v zemích, které nezajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů podobnou zákonům v zemi, v níž bydlíte. Bez ohledu na to jsou všechny naše přidružené subjekty povinny nakládat s vašimi osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a našimi zásadami a postupy pro ochranu soukromí a osobních údajů.

Oznámení o štítu EU–USA a Švýcarska–USA na ochranu soukromí: Společnost Allergan a její přidružené subjekty ve Spojených státech amerických mohou získávat osobní údaje od fyzických osob v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku. Dodržujeme principy štítu EU– USA a Švýcarska–USA na ochranu soukromí (dále jen „principy štítu na ochranu soukromí“), pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z EHP a Švýcarska. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a principy štítu na ochranu soukromí budou mít přednost principy štítu na ochranu soukromí. Další informace o rámci štítu na ochranu soukromí a naši certifikaci najdete na https://www.privacyshield.gov/ . Jako externí poskytovatel řešení dle požadavků rámce štítu na ochranu soukromí působí Mezinárodní středisko pro řešení sporů (ICDR). Chcete-li si stěžovat na to, jak dodržujeme štít na ochranu soukromí, můžete nás kontaktovat přímo nebo kontaktovat ICDR na adrese http://go.adr.org/privacyshield.html . Za určitých okolností můžete vyvolat závazné rozhodčí řízení. Pokud jde o dodržování principů štítu na ochranu soukromí, jsme podřízeni vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA.

Vaše osobní údaje můžeme předávat našim třetím osobám, které pro nás na základě smlouvy poskytují služby, aby mohly provádět činnosti nebo funkce týkající se účelů zpracování s ohledem na vaše osobní údaje popsané výše. Naše třetí osoby jsou smluvě zavázány dodržovat příslušné zákony nebo předpisy, a to včetně povinnosti mít platný platný mechanismus EU pro přeshraniční předávání osobních údajů, jehož součástí může být určení „dostatečnosti“ Evropskou komisí, certifikace štítu EU–USA a Švýcarska– USA na ochranu soukromí, případně uzavření standardních smluvních ustanovení s naší společností.

Pro další informace o přeshraničním předávání vašich osobních údajů nás kontaktujte způsobem uvedeným v části „jak nás kontaktovat“ níže.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání vztahu mezi vámi a námi. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, budeme uchovávat v souladu s našimi zásadami pro uchovávání firemních záznamů; poté budou archivovány nebo smazány. Podrobný časový harmonogram uchovávání údajů naleznete na https://www.allergan.com/home. Některé údaje mohou být uchovávány déle, pokud máme vůči vám přetrvávající povinnosti nebo pokud to vyžadují místní zákony.

Odkazy na weby třetích osob

Pro pohodlí našich návštěvníků může tento web obsahovat odkazy na jiné weby vlastněné a provozované třetími osobami, o nichž se domníváme, že mohou nabízet užitečné informace. Zásady a postupy, které zde popisujeme, se na tyto weby nevztahují. Neneseme odpovědnost za shromažďování ani použití osobních údajů žádným z těchto externích webů ani na něm. Zříkáme se proto jakékoli odpovědnosti za to, jak jakákoli třetí osoba používá osobní údaje získané používáním webu této třetí osoby. Máte-li zájem o informace o zásadách ochrany soukromí, bezpečnosti, shromažďování údajů a distribuce těchto webů, doporučujeme je kontaktovat přímo.

Jaká máte práva?

Máte právo si pohlédnout a obdržet kopii vašich osobních údajů, které máme, včetně elektronické kopie, a dále nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás máme. Můžete také požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou třeba pro účely, pro které jste je poskytli, o omezení toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, na určité omezené účely, když výmaz není možný, nebo proti našemu zpracování vašich osobních údajů vznést námitku. Za určitých okolností můžete také požádat, abychom zaslali kopii vašich osobních údajů třetí osobě dle vašeho výběru.

Chcete-li kterékoli z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části „jak nás kontaktovat“ níže. Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv, máte rovněž právo podat stížnost k dozorovému úřadu (viz podrobnosti v části „nápravná opatření“ níže).

Co když provedeme revizi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů?

Čas od času můžeme provádět změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, aby odráželo změny našich zákonných povinností nebo způsoby zpracování vašich osobních údajů. Veškeré zásadní úpravy tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám sdělíme a toto oznámení vstoupí v účinnost momentem sdělení

Jak nás můžete kontaktovat, pokud máte nějaké dotazy nebo podezření?

Pomocí níže uvedených údajů kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Allergan pro EU, jestliže chcete:

 • klást dotazy,
 • nahlásit podezření nebo podat stížnost,
 • odhlásit se z programu nebo služby,
 • uplatnit kterékoli ze svých práv uvedených výše, včetně přístupu, opravy, přenositelnosti, námitky, omezení a výmazu.

Pověřenec společnosti Allergan pro EU

Korespondenční adresa:

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK

E-mail:

IR-EUDPO@allergan.com

Jaké nápravné prostředky máte k dispozici?

Máte-li zájem o další informace o svých právech na ochranu soukromí a osobních údajů nebo pokud nějaký problém nemůžete vyřešit přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte příslušný orgán pro ochranu údajů v dané zemi nebo vedoucí orgán pro ochranu údajů, jenž je dohledovým orgánem společnosti Allergan:

Irský komisař pro ochranu údajů

 • Korespondenční adresa:

  Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

 • Telefonní čísla:

  +353 57 8684800

  +353 (0)761 104 800

 • E-mail:

  info@dataprotection.ie